top of page

Beykoz Okulları Doğa İle Buluşma

OKULLAR DÖNÜŞÜYOR

Yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal döngüleri bilen,
çevre sorunları konusunda bilgili, günlük hayatındaki
tercihlerinin doğaya etkilerinin farkında olan, doğayla
uyumlu bir hayat sürmeye hazır öğrenci ve öğretmenlerin
yetiştirilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Projenin başlatılma gerekçeleri:


- Yaşanan iklim krizinin nedenlerinden
birisinin endüstriyel üretim ve tüketim
ilişkilerinin olması.
- Tarım yapılabilir toprakların hızla çölleşmesi.
- Toplulukların kendi balkon, küçük
bahçelerinde ya da saksılarında ihtiyaç
duydukları gıdanın bir kısmının üretimi.
- Organik atıkların büyük bir bölümünün
çöpe atıldığı, aslında bu organik atıkların
dönüştürülerek toprağın zenginleştirilebileceği.
- Zenginleştirilen toprakta daha sağlıklı
ve daha verimli gıda üretiminin
mümkün olduğu.

Projenin amaçları:

Okul topluluklarının onarıcı tarım 
yöntemlerini uygulayarak ve toprağı onararak sağlıklı ve  besleyici gıda üretmelerine ve atıklarını 
dönüştürmelerine katkıda bulunarak okulların sürdürülebilirlik hedeflerine destek olmayı amaçlıyoruz.

Projenin hedef kitlesi:

Beykoz ilçesinde ki 19 okul, 38 
öğretmen, 722 öğrenciye direkt  ve okul topluluğuyla birlikte 12000 aileye 
ulaşılması hedefleniyor.

Hedefleri:

1.

Toprağı
onarmak ve
organik atıkları
kompost haline
getirmek.

2.

Sağlıklı gıda
üretmek.

3.

Yapılanların
yaygınlaşmasını
sağlamak.

Proje çıktıları ve başarı ölçütleri:


Projeye başlanırken öğrencilere tüketim ve üretim alışkanlıkları,
endüstriyel üretimin ve tüketimin dünyamızda
neden olduğu sorunlar, gıda üretimi, atık dönüşümü, iklim
krizi, ekoloji ve sürdürülebilirlik gibi kavramlara ilişkin ön
test ve son test uygulanarak süreç içinde gelişen farkındalıkları
ölçülecektir. Ayrıca çalışma boyunca öğrencilere
proje günlükleri tutturularak ve öğrenci deneyimleri izlenilerek
kazanımlar belirlenecektir.

Projenin İşleyişi:


Proje Beykoz ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan
protokol çerçevesinde, ilçe sınırlarındaki 19 devlet okulunda
uygulanacaktır. Her okuldan 2 öğretmen olmak üzere
toplam 38 öğretmen ve 722 öğrenciye toprak ve toprağı
onarma, doğal yöntemleri kullanarak bahçecilik ve
kompost eğitimi verilecektir.
Her okuldan 2 öğretmen ve 38 öğrenciyle farklı günlerde
olmak üzere Beykoz Ekopark’ında uygulama çalışmaları
yapılacaktır.


Eğitimini tamamlayan okullar Permatürk Vakfı eğitmenleri,
okul öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte yükseltilmiş
sebze yatakları inşa edip tohum ekimi ve fide dikimi
etkinliği gerçekleştireceklerdir. Süreç sonunda okul
toplumunun tamamını kapsayacak bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmaları başlatılacaktır.

Öğretmenler gününde siz de Bal Kuşu olabilirsiniz.

Yapacağınız bağışlarla 38 öğretmen ve 722 öğrenciye direkt ve okul topluluğuyla birlikte 12.000 aileye ulaşması hedeflenen "Beykoz Okulları Doğa İle Buluşma " projemize destek olabilirsiniz. 

Permatürk Vakfına öğretmeniniz adına yapacağınız bağış karşılığında, bağışçılara ve adına bağış yapılan kişilere Bal Kuşu sertifikası mail yoluyla iletilecektir. Sen de gönlünü koy, parçası ol, harekete geç!💚

bottom of page