top of page

Dolabımdaki İklim Krizi - I

İklim değişikliğinin yaşantımızın ne kadar içinde olduğunu görebileceğimiz alanlardan birisi de üzerimizdeki elbiselerle açıklanabilir.Giysilerimizin toprak, su, biyo çeşitlilik, hava kirliliği, atıklarımız ile olan ilgisini fark ediyor muyuz?

Sürdürülebilir bir yaşam hayali kurduğumuzda üretim ve tüketim sistemleri olarak küresel yaygınlığı en üst düzeyde olan moda sektörüne ve giydiklerimize de bakmamız gerekiyor. Bu konu derinlemesine ele alınması gereken, çözümler için birçok farklı disiplinin ortak çalışmasını gerektiren, veri eksikliği nedeni ile zaman zaman somutlaşmayan, bazı çevrelerce iklim değişikliği ile ilgilisi açısından doğru ilişki kurulmadığı için önemsizleştirilen bir alan.


Ben 30 senedir sahada, uluslararası çalışmalar yaparken, üretimin Batı’dan Doğu ülkelerine göçüne, ürün değerinin özellikle de 2000’lerin başında hızlanması nedeni ile ucuz fiyat etiketine dönüşmesine, neredeyse tamamında %100 pamuk kullanılan denim kumaşının, polyester ile birlikte şekillenmesine, t