top of page

Sorumlu Üretim ve Sorumlu Tüketim İçin Organik

Dünyamızı, yaşadığımız çevreyi, toprağımızı, sağlığımızı, hayvan ve bitkilerin sağlığını düşünüyorsak organik üretmeli ve organik ürün tüketmeliyiz.


Organik tarım, yerküre, toprak, insan veya bitkinin sağlığını birbirinden ayrılamaz bir bütün olarak ele alır. Sağlıklı olmayan bir toprakta sağlıklı bitki yetiştirmek veya sağlıksız bitkilerle beslenen hayvanların sağlıklı olması beklenemez.Neden üretimde organik tarım kurallarını uygulamalıyız?