Image by Ricardo Gomez Angel

PROJELERİMİZ

 
20191129_81aaefb7-d90f-4709-bd5a-761407a

OKULLARLA PROJELER

Anaokullarından üniversitelere kadar farklı seviyelerde öğrenci ve öğretmenlerle sürdürülebilirlik çalışmaları yürütüyoruz.

+Doğayı, toprağı, bitkileri canlandırma ve doğal gıda üretimi eğitimleri

+Okullarda balkonda, terasta, beton üzerinde sandıklarda veya toprak olan her yerde bahçecilik çalışmaları

+Okulların daha sürdürülebilir, ekolojik yerleşkelere dönüşme çalışmaları 

 
yesil_odak_fenerbahce_parki_topluluk_bah

BELEDİYELERLE PROJELER

Belediyeler yereldeki paydaşların ortak kazanımları için sosyal hizmetler yürütürler. Belediyelerle çoklu faydalar sağlayacak projeler geliştiriyoruz. 

+Belediye kadrolarının eğitimi : Kendi kendine yetebilen yaşam alanı tasarım eğitimlerini alan belediye kadroları kendi eko yerleşke tasarımlarını hayata geçirebilecek altyapıya sahip olurlar. 

+Topluluk bahçeleri: Belediyenin vakfettiği bir toprak alanda yerel halkı eğitip organize ederek kendi doğal gıdalarını üretebilecekleri bahçeleri birlikte kuruyoruz.

+Eko parklar: Toprak üretme, bahçecilik, su tutma, temiz enerji, geri dönüşüm, doğal yapılar, doğal hayvancılık, gıda ormanı oluşturmayı içeren, kendi kendine yetebilen yaşam alanlarına örnekler oluşturuyoruz.

 
Screen Shot 2020-09-24 at 15.10.25.png

EKO YERLEŞKE PROJELERİ

Screen Shot 2020-09-28 at 15.13.20.png

Doğa ile uyum içinde, kendi kendine yetebilir yaşam alanları, ekolojik yerleşkeler kuruyoruz, kurulmasına destek oluyoruz.

+Şehirlerde balkon ve teras bahçeleri tasarlanması ve uygulanması

+Sürdürülebilir yaşamın örnek ve uygulamalarını içeren ekolojik parklar, çiftlikler ve köyler ve doğası tahrip olmuş geniş alanlarda doğayı canlandıran, direnç kazandıran çalışmalar ile farklı ölçeklerde örnekler oluşturulması 

 
ağ ve bağlar türkçe-01.jpg

PERMATÜRK AĞIMIZ

Doğada en bereketli ve dirençli ekosistemlerden bizim için en değerli öğreti şudur:

"Toprak içindeki bakteri ve mantarlardan, böceklere, hayvanlara, ormanı oluşturan yer örtücü otlar ve tepe ağaçlara kadar ekosistemdeki tüm yaşam birbirlerine destek olacak bağlar/ilişkiler halindedir. Birinin atığı, diğerinin gıdasıdır. Bu sayede sistemde atık oluşmaz; denge ve döngüler meydana gelir. Birbirleriyle çoklu faydalı ilişkiler halinde, hep birlikte ‘tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri’ kadar bereketli ve dirençli bir yaşam alanı meydana getirirler." 

 

Sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten birey, topluluk, kurum ve kuruluşlar ile çoklu faydalı çalışmalar yürütebilecek bir ağ oluşturmak; 

+Çalışmalara katılacak birey, kurum ve kuruluş sayısını arttırmak,

+Paydaş çalışmalarını önermek ve desteklemek,

+Dirençli insan birlikteliğini sağlamak ve desteklemek,

+Çoklu fayda ve sıfır atık ilkeleri ile çalışmak istiyoruz.