top of page

BEYKOZ PERMAKÜLTÜR
EKOLOJİK PARKI

İstanbul’da en çok yeşil alanı olan ilçelerden biri olan Beykoz’da Vakfımızın temel hedeflerini gerçekleştirmek üzere 17 Mart 2021 tarihinde Beykoz Belediyesi ile bir protokol imzaladık. Bu protokol gereğince:

Beykoz Spor Ormanı içinde 24 dönümlük bir alanda ilk ekolojik parkımızı kurduk. Bu örnek alanda toprağın ve doğanın nasıl canlandırıldığını; bir taraftan tamamen doğal yöntemlerle çeşitli ürünler elde ederken, diğer taraftan toprakta ve bitki bünyelerinde karbon depolayarak nasıl iklim değişikliği etkilerini de azaltabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz. 

BEYKOZ-EKOPARK-VAZİYET-TESLİM.jpg

Beykoz Permakültür Ekolojik Parkı içinde çocuk ve erişkin eğitim alanları, Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi, Gıda Ormanı, Jeodezik Kubbe, gıda üretim alanları, yağmur suyu göletleri, hügelkültür tümsekleri, mera alanları ve kompost depoları yer almaktadır.  

Bölgedeki yerel üreticiler ve çiftçiler ile doğru ilişkiler kurarak yaptığımız eğitim ve uygulamalarla permakültür ve agroekolojik tarıma yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.

 

​Bu çalışmalarımızla agroekolojik üretimi yaygınlaştırarak, şehirde yaşayanların mutfağına sağlıklı ürünler girmesinin yanında üreticinin daha iyi gelir elde etmesi, toprağın ve doğanın korunması ve canlanması gibi çoklu faydaların da mümkün olabildiğini göstermeye çalışmaktayız.

BEYKOZ PERMAKÜLTÜR EKOLOJİK PARKI DÖNÜŞÜMÜ

Sonbahar 2020
Permatürk Vakfı ve Beykoz Belediyesi arasında Beykoz Spor Ormanı'ndaki 24 dönüm arazinin Ekopark'a dönüştürülmesiyle ilgili protokol imzalandı.

Permakültür tasarım ilkeleriyle doğal ekosistemlerdeki gibi çeşitliliğe, denge ve dirence sahip, kendi kendine yeten, doğal yöntemlerle tarım yapılacak örnek bir tasarım gerçekleştirildi. 

Kış 2020

Uygulama ve detay projelerinin tasarımları ve Beykoz Belediyesi ile yapılan görüşmeler kış boyunca devam etti. ​

Tasarım sürecinin bitiminden sonra alanda çalışmalar başladı. 

İlkbahar 2021

Havaların ısınmasıyla çalışmalar hızlanarak devam ederken, arazinin beton zemin üzerinde dolgu toprak olduğu ortaya çıktı. Problemi çözüme dönüştürebilmek için tasarım üzerinde değişikliklere gidildi.

İlk olarak araç yolları alan üzerinde işlendi, daha sonrasında göletler ve ağaçların gelişebilmesi ve fazla suyun gidebilmesi için drenaj delikleri oluşturuldu.

Derin bitki yatakları ve Hügelkültür tümsekleri hazırlandı ve yaz sebzeleri için dikime hazır hale getirildi.

Yaz 2021

Göletlerin yalıtım malzemeleri yapılırken yaz sebzeleri ekilmeye başlandı.​

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen gönüllülerin emekleriyle Ekopark gelişmeye başladı. ​

Ağustos ayında kabaklarda külleme hastalığı meydana geldi ve hasadın büyük bölümü kaybedildi.​

Tohuma bırakılan ilk çıkan hasattan tohumlar alındı.​

Ekopark içerisine 500 ağaç ve fidan dikildi.

Sonbahar 2021

Beykoz Ekopark'ındaki bitkiler büyümeye devam ederken hasada hazır olanlar toplandı.

Gönüllüler ile birlikte kurulan turşular çevredekilere dağıtıldı.

Göletlerin su yalıtımı tamamlandı.

Karbon depolamak için tasarlanan meralık alanda yürüme yolları oluşturuldu.

Sonbahar mevsimi sonunda meralık alanda ve Hügelkültür Tümseklerinde tohumlamalar yapıldı.

Kış 2021

Topluluk Bahçesi ve Aktivite Merkezi projelerinin tasarımları ve Beykoz Belediyesi ile yapılan görüşmeler kış boyunca devam etti. 

​Serada kış sebzelerinin üretimi ve yaz sebzelerinin tohumlaması yapıldı.

İlkbahar 2022

Sonbahar ayında atılan arı otu tohumları filizlendi ve bölgedeki arı popülasyonunu besin kaynağı oldu.

Yaz sebzelerinin tohumları toprak ile buluşturuldu.

Topluluk Bahçesi alanına Beykoz Belediyesi'nin getirdiği organik atıklar serilerek üst toprak katmanı oluşturulmaya başlandı.

Derin bitki yataklarına kendi organik atıklarımızdan dönüştürdüğümüz kompostlardan takviye yapıldı. 

Yaz 2022

İlkbaharda ekilen tohumlar büyümeye başladı ve ilk hasatlar tohuma bırakıldı.

​Meralık alanların biçilmesinin ardından mantar popülasyonunda artış gözlemlendi. Kesip yatırılan üçgül ve alfa alfa türlerinin çürümesiyle toprak katmanı oluşturulmasına devam edildi. ​Otomatik sulama sistemlerinin tamamlanmasıyla bitkilerin düzenli olarak sulaması yapıldı. ​Derin ve yükseltilmiş bitki yataklarının toprakları solucan gübresi ile takviye edildi. ​Arazide belli bölgelerde kompost yığınları oluşturuldu. ​Temmuz ayı sonunda kışlık sebzelerin tohumlaması yapıldı.

Sonbahar - Kış 2022

Meralık alanlarda yağmurların başlamasıyla birlikte otomatik sulama sistemi kapatıldı. Yazlık bitkilerin sökümleri yapıldı.
Bitki yataklarına organik gübre takviyeleri yapılarak bir
kısmına kışlık sebze tohum ekimleri yapıldı.
Kireç, kükürt ve kompost çaylarıyla toprağa mineral takviyesi yapıldı
.
Soğuk kompost gübre hazırlandı
, gübre  belli aralıklarla çevrildi.

Ekoparkta atölyeler ve geziler düzenlendi.

İlkbahar 2023

Jeodezik kubbenin etrafındaki Mandala Bahçesi tıbbi ve aromatik bitki bahçesine çevrildi.

Kış ayları boyunca biçilmeyen meralık alanlar biçilerek biç yatır işlemi uygulandı.
Bitki yataklarının temizliği yapılarak yataklara hazırlanan soğuk kompost serildi.
Yazlık sebzelerin tohumları ekildi, fide dikimleri gerçekleştirildi.

Bitki yatakları arasına malç serildi. 
Otomatik sulama sistemi çalıştırılmaya başlandı.

Yaz 2023

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bahçesine Beykoz Belediyesi ve Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi desteğiyle fide temin edilerek dikimleri yapıldı, atık tahtalardan bitkiler için tanıtım tabelaları hazırlandı.
Jeodezik kubbe etrafına sarılıcı bitki dikimleri gerçekleştirildi.
Cam sera kısmındaki bitki yatakları yeniden düzenlenerek, bir kısmı eğitim alanı olacak şekilde organize edildi. 

Yazlık sebzeler çok güzel gelişti, bol hasat yapıldı.

Sonbahar 2023

Yazlık sebzelerin sökümleri yapıldı.
Bitki yataklarının tadilatı yapılarak kompost gübre verildi. Meralık alanların sulama sistemi kapatıldı.
Kışlık sebzeler için üretilen fideler dikildi. Gerekli budamalar yapılarak bahçe kışa ha
zırlandı. 

bottom of page