top of page
Image by Nagesh Badu

BEYKOZ PERMAKÜLTÜR
EKOLOJİK PARKI

İstanbul’da en çok yeşil alanı/kırsalı olan ilçelerden biri olan Beykoz’da Vakfımızın temel hedeflerini gerçekleştirmek üzere 17 Mart 2021 tarihinde Beykoz Belediyesi ile bir protokol imzaladık. Bu protokol gereğince:

- Kanuni Kent Ormanı içinde 24 dönümlük bir alanda ilk ekolojik parkımızı kuruyoruz. Bu örnek alanda toprağın ve doğanın nasıl canlandırıldığını; bir taraftan tamamen doğal yöntemlerle çeşitli ürünler elde ederken, diğer taraftan toprakta ve bitki bünyelerinde karbon depolayarak nasıl iklim değişikliği etkilerini de azaltabileceğimizi göstereceğiz. 

BEYKOZ-EKOPARK-VAZİYET-TESLİM.jpg

- Ekolojik park içindeki ‘Topluluk Bahçesi’ni, ‘Aktivite Alanı’mızı ve Jeodezik Sera’mızı hayata geçirdik. Ayrıca hemen yakınımızdaki metruk haldeki yapıları da ‘Ekomahalle’ olarak yeniden kurgulayacağız.

- Beykoz dahilindeki çiftçileri ‘agroekolojik üretici’ olarak dönüştüreceğiz.

- 2021 yazında Beykoz Belediyesi yetkilileri ile birlikte çiftçi ziyaretleri gerçekleştirildi, kapsamlı bir anket yapıldı, sorunları, istekleri dinlendi.

- Belediye yetkilileri ile bir araya gelerek çiftçilerimizi nasıl agroekolojik üretici yapacağımızla ilgili yol haritasını çıkaracağız.

- Çiftçilere ekoparkımızda eğitimler, atölyeler vermeye başlayacağız.

- Nihayetinde agroekolojik üretimi yaygınlaştırarak, şehirlinin mutfağına sağlıklı ürünler girmesinin yanında üreticinin daha iyi gelir elde etmesi, toprağın ve doğanın korunması/canlanması gibi çoklu faydaların da mümkün olabildiğini göstermiş olacağız.

BEYKOZ PERMAKÜLTÜR EKOLOJİK PARKI DÖNÜŞÜMÜ

Sonbahar 2020
Beykoz Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucu Beykoz'daki Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı'nda 24 dönümün Ekopark'a dönüştürülmesi ile ilgili Permatürk Vakıf'ı ile protokol imzalandı.

Alanda Permakültür Tasarımı ilkeleriyle, kendine yeten, doğal yöntemler ile tarım yapılan, artanın vakfeden ve Topluluk Bahçeleri'nde bu yöntemlerin öğretildiği bir tasarım yapıldı.

Kış 2021

Uygulama ve detay projelerinin tasarımları ve Beykoz Belediyesi ile yapılan görüşmeler kış boyunca devam etti. ​

Beykoz Ekopark'ın projesinin tasarım süreçlerinden sonra alan üzerinde çalışılmaya başlandı.

İlkbahar 2021

Havaların ısınmasıyla alan üzerinde çalışılmaya hızlanarak devam edilirken, arazinin beton zemin üzerinde doldurma toprak olduğu ortaya çıktı. Problemi çözüme dönüştürebilmek için tasarım üzerinde değişikliklere gidildi.

İlk olarak araç yolları alan üzerinde işlendi, daha sonrasında göletler ve ağaçların gelişebilmesi ve fazla suyun gidebilmesi için drenaj delikleri oluşturuldu.

Derin bitki yatakları ve Hügelkültür tümsekleri oluşturuldu ve yaz sebzeleri için dikime hazır hale getirildi.

Yaz 2021

Göletlerin yalıtım malzemeleri yapılırken yaz sebzeleri ekilmeye başlandı.​

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen gönüllülerin emekleriyle Ekopark gelişmeye başladı. ​

Ağustos ayında kabaklarda Külleme Hastalığı meydana geldi ve hasadın büyük bölümü kaybedildi.​

Tohuma bırakılan ilk çıkan hasattan tohumlar alındı.​

Ekopark içerisine 500 ağaç ve fidan dikildi.

Sonbahar 2021

Beykoz Ekopark'ındaki bitkiler büyümeye devam ederken hasada hazır olanlar toplandı.

Gönüllüler ile birlikte kurulan turşular çevredeki herkese dağıtıldı.

Göletlerin su yalıtımı tamamlandı.

Karbon depolamak için tasarlanan meralık alanda yürüme yolları oluşturuldu.

Sonbahar mevsimi sonunda meralık alanda ve Hügelkültür Tümseklerinde tohumlamalar yapıldı.

Kış 2022

Topluluk Bahçesi ve Aktivite Merkezi projelerinin tasarımları ve Beykoz Belediyesi ile yapılan görüşmeler kış boyunca devam etti. 

​Serada kış sebzelerinin üretimi ve yaz sebzelerinin tohumlaması yapıldı.

İlkbahar 2022

Sonbahar ayında atılan arı otu tohumları filizlendi ve bölgedeki arı popülasyonunu besin kaynağı oldu.

Yaz sebzelerinin tohumları toprak ile buluşturuldu.

Kuruluşların Dönüşümü ile ilgili yaptığımız projelerde atölyeler düzenlendi.

Topluluk Bahçesi alanına Beykoz Belediyesi'nin getirdiği organik atıklar serilerek üst toprak katmanı oluşturulmaya başlandı.

Derin Bitki yataklarına kendi organik atıklarımızı dönüştürdüğümüz kompostlardan ve solucan gübresi takviyesi yapıldı. 

Yaz 2022

İlkbaharda ekilen tohumlar büyümeye başladı ve ilk hasatlar tohuma bırakıldı.

​Meralık alanlarda biçilmesi ardından mantar popülasyonunda artış gözlemlendi. Kesip yatırılan Üçgül ve Alfalfa türlerinin çürümesiyle toprak katmanı oluşturulmayı hedeflenmektedir.

​Otomatik sulama sistemlerinin tamamlanmasıyla bitkilerin düzenli olarak sulaması yapıldı.

​Derin ve yükseltilmiş bitki yataklarının toprak karışımları solucan gübresi ile yeniden yapıldı. 

​Arazide belli bölgelere farklı formlarda Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı'nda biçilen otlardan ve farklı çeşit gübrelerden kompost yığınları oluşturuldu.

Kireç, kükürt ve kompost çaylarıyla toprağa mineral takviyesi yapıldı.

​Temmuz ayı sonunda kışlık sebzelerin tohumlaması yapıldı.

bottom of page