top of page
Permakültür Bahçeleri

EĞİTİMLER

Doğayla  ahenk içinde sürdürülebilir yaşama dönüş bir süreçtir, zaman alacaktır ama ufak adımlarla başlamak, çaba göstermek gerekir. 

Birinci adım bilgilenme ve bilinçlenme olmalıdır. Bu nedenle Permatürk Vakfı öncelikle okul öncesinden başlayarak tüm çocuklara, gençlere, her eğitim seviyesinden, meslekten ve yaştan yetişkine yaşama bütüncül bakmayı, doğanın işleyişini, insanın doğadaki yerini, etkisini, farklı ölçeklerde işleyiş halindeki sistemleri ve aralarındaki ilişkileri, doğayla ahenk içinde sürdürülebilir yaşama dönüşü öğretmeyi, uygulamalarıyla göstermeyi hedefler. 

Çünkü geleceğine sahip çıkan ve doğa ile uyum içinde yaşayan, kendi kendine yeten, paylaşımcı, yaratıcı, toprağa dokunan bir nesil yetiştirmek Permatürk Vakfı’nın önceliğidir. 

Bu düşünceyle Permatürk Vakfı, kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede yüz yüze ve çevrimiçi olarak 18 eğitim, etkinlik ve atölye düzenleyerek 2500 kişiye ulaşmayı başarmıştır.

Yüz Yüze ve Atölyeler

Katılımcılarına Beykoz’daki vakıf uygulama bahçesinde yüz yüze ve yaparak öğrenme,  permakültür uygulamalarını yerinde deneyimleme imkanı veren Permatürk Vakfı agroekolojik tarım yöntemleri, balkon ve teras bahçeciliği uygulamaları, kompost, solucan ve bokashi gübre üretimi, bitkilerde ve toprakta karbon depolama, gıda ormanı oluşturulması vb. eğitim ve atölyeleri sunmaya devam etmektedir.

Uzaktan Eğitim

Covid Pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimin önemi ve aciliyeti arttı. Yüz yüze eğitimin yerini tutmasa da günümüz “eğitim teknolojileri”yle de artık daha etkili ve kaliteli uzaktan eğitimler vermek mümkün.  Doğadan esinlenilerek sürdürülebilir bir yaşama dönmenin nasıl mümkün kılınabileceği konusunda farkındalık yaratmayı ve Dünya’nın ve doğanın iyileşmesi için birçok yöntemin ve umudun hala var olduğunu mümkün olduğunca çok kişiyle paylaşmayı hedef edinen Permatürk Vakfı  için uzaktan eğitim teknolojisi büyük bir fırsat yaratmıştır.

Permatürk Vakfı,  Uzaktan Eğitim Portalı’nın hayata geçmesiyle yüz yüze eğitim verirken mesafeler nedeniyle ulaşılamayan  öğrencilere, öğretmenlere, çiftçilere  ve sürdürülebilir yaşama dönüş için çözüm arayan herkese ulaşabilmenin gururunu yaşamaktadır.

Permatürk Vakfı

Doğayla Ahenk İçinde

Sürdürülebilir Yaşama Giriş Online Eğitimi

DAİSY eğitimi son yüzyılda insan aktiviteleri nedeniyle yaşanan üstel artışlar, iklim değişikliği, gıda krizi, çevre kirliliği ve azalan biyoçeşitlilik gibi belirtilerle kendini gösteren temel problemleri açıklar. Ekolojik ayak izini düşürmek, döngüsel ekonomi, permakültür, bahçecilik, agroekolojik üretim, bitkilerde ve toprakta karbon depolamak gibi uygulanabilir bireysel ve toplumsal çözümleri anlatır.

cover daisy.jpg

Permatürk Vakfı

Bu Bahar Bahçenizi Birlikte Kuralım

Bahçeciliği, sürdürülebilir yaşama doğru atılacak ve çoklu faydalar sağlayacak en önemli ilk adım olarak görüyoruz. Balkonda, terasta, toprak olan her alanda kendi doğal gıdamızı, şifamızı üretebilir; organik atıklarımızı dönüştürebiliriz.

Bu eğitimde hiçbir zararlı kimyasal ilaç ve gübre kullanmadan, tamamen doğal yöntemlerle toprağı nasıl zengin tutacağımızı, nasıl bereketli bahçeler kurabileceğimizi, zararlılara/hastalıklara karşı bitkilerimizi doğal yöntemlerle nasıl koruyabileceğimizi anlatıyoruz.

Image by Zoe Schaeffer
Permakültür Bahçeciliği Eğitimi
bottom of page