top of page
Image by Roman Synkevych

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya kalabilmesi için, 

hep birlikte doğayı ve insanı iyileştirici, çoklu faydalar 

sağlayacak örnek çalışmalar yapıyoruz.

MİSYON

PERMATÜRK ailesi olarak,

doğayla ahenk içinde, 

sürdürülebilir bir yaşamı 

eğitim ve örnekler ile geliştirip, yaygınlaştırıyoruz.

VİZYON

Permakültür prensiplerine bağlı, insana özen ve saygı gösteren, doğanın sınırlarının ve tüketim gereksinimlerimizin bilincinde dirençli, çoklu fayda sağlayacak paylaşım ağı kurmak istiyoruz.

PERMATÜRK

Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Dönüş Vakfı

Permatürk Vakfı, doğanın öğretileri rehberliğinde, sürdürülebilir yaşama dönüşümü öğretmek, desteklemek ve örneklerle olanaklı olduğunu göstermek amacıyla yola çıkmış bir sivil toplum hareketi olarak İstanbul’da kuruldu.

 

Kısıtlı doğal kaynakları olan bu dünya üzerinde insanlık olarak hızla çoğalmaya ve doğal kaynakları tüketmeye devam ediyoruz. Bilim insanlarına göre bu davranış sürdürülebilir görünmüyor. Doğa tepkiler veriyor, denge ve döngüler değişiyor.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya kalabilmesi için hep birlikte doğayı ve insanı iyileştirici, çoklu faydalar üretecek çalışmalara yönelmemiz gerekmektedir.

 

Permaturk Vakfı doğal işleyişleri, doğanın öğretilerini, insanın doğaya etkilerini ve doğadaki yerini anlatarak, tüm toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.  

HEDEFLERİMİZ

+Doğal işleyişleri, doğanın öğretileri, insanın doğaya etkileri ve insanın doğadaki yerini anlatmak, geniş kitleleri bilinçlendirmek; yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyu oluşturmak ve çözümler üretmek;

 

+Doğa ile uyum içinde, kendi kendine yetebilir yaşam alanları, ekolojik yerleşkeler kurmak, kurulmasına destek olmak;

+Şehirlerde balkon ve teras bahçeleri, sürdürülebilir yaşam örnek ve uygulamalarını içeren ekolojik parklar, çiftlikler ve köyler, doğası hasar görmüş geniş alanlarda canlandırıcı projeler, farklı ölçeklerde örnekler yaşama geçirmek,

+İnsanlara daha refah içeren, sağlıklı, dirençli, keyifli bir yaşam tarzının mümkün olabildiğini deneyimletmek,

+İnsanlara doğa, sürdürülebilirlik, kendi kendine yetebilme konularında bilgi, beceri ve tecrübe kazandırmak

 

+Sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten birey, topluluk, kurum ve kuruluş ile çoklu faydalı çalışmalar yürütebilecek bir ağ oluşturmak;

+Çalışmalara katılacak birey, kurum ve kuruluş sayısını arttırmak,

+Paydaş çalışmalarını önermek ve desteklemek,

+Dirençli insan birlikteliğini sağlamak ve desteklemek,

+Çoklu fayda ve sıfır atık ilkeleri ile çalışmak

bottom of page