top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), veri sorumlusu olarak Permatürk Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Dönüş Vakfı (“Permatürk” veya “Vakıf”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında kaleme alınmıştır. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

1.Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Mahmutşevketpaşa Mah. Mukaddes Sok. Ayazma Evleri No:10 Beykoz / İstanbul adresinde mukim olarak Vakıf tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2.Kişisel Verileriniz; 

Vakfımız ile aranızdaki kanuni ve/veya sözleşmesel ilişkiniz kapsamında aşağıda yer verilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 • Kimlik (Ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, TC kimlik no vb.)

 • İletişim (Adres, e- posta adresi, iletişim adresi, telefon numarası vb.)

 • Bağışla İlgili İşlemler (bağış ödemesi için mali bilgileriniz, bize yapmış olduğunuz nakdi ve/veya ayni bağışlara dair sair mali bilgileriniz, fatura, makbuz, dekont bilgileri vb.)

 • İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb.)

 • Finans (Kredi kartı bilgileri, malvarlığı bilgileri vb.)

 • Diğer Bilgiler (Bağış geçmişi bilgileri, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.)”

 •  

3.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz Vakıf ya da yetkilendirdiği kişiler tarafından Kanunda’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda belirtilen amaçlarla ve gerektiğinde ancak açık rıza dahilinde işlenebilecektir: 

 • Vakfın faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında bilgi verilmesi,

 • Vakfın kampanyaları hakkında bilgi verilmesi,

 • Vakfın hizmetlerinin sunulabilmesi,

 • Vakfın tanıtımı amacıyla vakfa davetinizin yapılması,

 • Vakıf web sitesinin iyileştirilmesi, eğilimlerin analiz edilmesi ve sitenin yönetilmesi,

 • Üstleneceğiniz görevlerin düzenlenmesi ve görevlere ilişkin bilgilendirme yapılması,

 • Vakfın bağışçılarına raporlama yapılması,

 • Bağışların kayıt altına alınması, bunlara dair mali ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 • Bağış talebinde bulunulması,

 • Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine
  getirilmesi amaçlı kayıtların tutulması,

 • Vakfın toplum üzerinde yaratmış olduğu sosyal etkinin ölçebilmesi,

 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi ve

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi. 

 

Vakıf tarafından kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

4.Kişisel ve Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarma Amacı

Vakıf tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verileriniz Vakıf tarafından aşağıda belirtilen aktarım amaçları sınırlı olmamak üzere: 

Yurt içinde;

 • Sanal bağış seçeneğini kullanmanız halinde Vakfımızın anlaşmalı olduğu lisanslı ödeme hizmeti altyapısına yönlendirilirsiniz. Söz konusu hizmet sağlayıcıları kendi politikaları ve faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir. Mevcut ödeme sağlayıcı ile ilgili bilgilere ödeme yaptığınız ekrandan ulaşabilirsiniz.

 • İletişim bilgileriniz bağışçı iletişimi için e-duyuru / SMS gönderimi hizmeti veren hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır.

 • Etkinlik ve duyurular için bağışçı katılımının sağlanması ve/veya iletişimin planlanması amacıyla organizasyonu yürüten üçüncü şahıslara ve ilişki yönetimi süreçlerinin yürütülmesini sağlayan hizmet ve altyapı sağlayıcılara aktarım yapılmaktadır.

Söz konusu kişisel verileriniz ayrıca, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Vakıf ya da yetkilendirdiği kişiler tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen sınırlı olmayan amaçlarla işlenmek üzere sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanacak olup otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanabilmekte ve işlenebilmektedir. Bu yöntemler ile toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmekte, Madde 5 kapsamına girmeyen hallerde ve yurt dışına aktarım söz konusu ise ancak açık rıza dahilinde aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler aşağıdaki kurallara ve ilkelere göre işlenecektir;

 • Hukuku ve dürüstlük kurallarına uygun,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel, 

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç̧ için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Vakıf, kişisel verilerinizin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, uluslararası sözleşmelere, Kanun’a ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişiler olarak haklarınızı etkin bir şekilde kullanmanızın sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir. 

6.İnternet Sitesi Çerezleri Kullanımı

Vakıf web sitesi, Google tarafından sağlanan, Google Analytics adındaki internet analiz servisini kullanır. Bu servis site kullanıcılarının ziyaret tarihi, saati ve site içinde hareketlerini izler. Vakıf, bu bilgileri web sitesinin performansını iyileştirmek, hangi gün ve saatlerde yoğunluk olduğunu görebilmek ve web sitesinin hangi alanlarına rağbet edildiğini öğrenmek için kullanır.

Google Analytics, çerezler kullanır. Çerezler, websitemiz tarafından sizin bilgisayarınıza kaydedilen küçük verilerdir. Çerezler tarafından sağlanan bilgi, Google tarafından kaydedilir. Google bu bilgileri web sitemizi nasıl kullandığınızı takip etmek, web sitesi faaliyetleriyle ilgili raporları derlemek için kullanır. 

Vakıf çerezleri bazı seçenekleri kullanıcı tercihlerine göre düzenlemek, kayıtlı kullanıcıların yorum yapmasını kolaylaştırmak, yeniden veri girişi yapmadan formları doldurmalarını sağlamak ve web sitesini düzenli ziyaret eden kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek için de kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google Chrome: Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini tıklayınız. "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera: Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "çerezler" bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

 

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

7. Kredi Kartı Güvenliği

Kredi kartınızın güvenliği SSL şifreleme teknolojisiyle sağlanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada tarayıcınızda bir kilit simgesi göreceksiniz. Bu simge GlobalSign tarafından sağlanan 128 Bit SSL Sertifikasını temsil etmektedir. Ayrıca ödeme yapılırken kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfalarda internet adres bölümü http den https ye dönüşecektir. SSL teknolojisi ile, ödeme süreci başladığında siteden bağımsız olarak, kullanıcı bilgisayarı ile banka arasında doğrudan şifreli bir iletişim kurulmakta ve tarayıcınız vasıtası ile gönderdiğiniz hiçbir bilgi Vakıf çalışanları ya da üçüncü şahıslar tarafından görülmemektedir.

Kredi kartınızla işlem yaparken girdiğiniz tüm bilgiler veritabanının korunduğu sistemle korunmaktadır. Vakıf, kullanıcılardan derlediği kişisel ve hassas bilgileri yasal gereklilikler dışında, kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir nedenle açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla veya kurumlarla paylaşmamayı ve kötüye kullanmamayı taahhüd eder.

8.Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanmaktadır. Buna ek olarak, Vakıf, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişiler verileri saklayabilecektir.

9.Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

Vakıf, 

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak muhafaza edilmemesini

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Vakıf, elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

10.Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bununla ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 •  6698 Sayılı Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramasınız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği (“Başvuru Tebliği”) kapsamında; Vakfın info@permaturk.org adresinden başvurarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz Vakıf tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurunuza ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla beraber, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret alınabilir. 

Başvuru hakkınızı kullanmanız için, Başvuru Tebliği’nin 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan aşağıdaki hususların başvurunuzda yer alması zorunludur.

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 • Talep konusu. 

12.Metindeki Değişiklikler

 

Vakıf, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Vakfın değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

İşbu Aydınlatma Metni ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi hususunda aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

bottom of page