top of page
permaculture-garden.jpeg

Tasarım&Dönüşüm

OKULLAR DÖNÜŞÜYOR

Saint-Joseph
Fransız Lisesi

 St. Joseph Lisesi yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde kendilerinin önceden belirlediği 600m² alan üzerinde permakültür tasarımı yaparak agroekolojik gıda üretim bahçesi projesini tamamladık.

 Bu alan mevcutta küp taş kaplama üzerinde olduğu için bütün üretimleri yüksek bitki olacak şeklide planladık. Bu alanda da yüksek bitki yataklarıyla farklı tasarımlar yaparak permakültür tasarımının farklı örneklerini tasarımımıza yansıttık.

 Alan içerisinde çalışmalar yaparken ve dinlenirken kullanılacak bir mekân ihtiyacına yönelik ahşap pergolamızın alan planlamamızı yaparak tasarımını gerçekleştirdik.

Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Giriş Eğitimi

Asenkron olarak sunduğumuz bu eğitimde doğayla uyum içinde sürdürülebilir yaşama dönüşün engelleri, bireysel ve kitlesel çözümleri açıklanır. Bahçecilik ve Permakültür Prensipleri gibi uygulamaya yönelik bilgilerin de verildiği bu eğitimin süresi sekiz saattir. Eğitim bitiminde yüz yüze veya çevrimiçi bir söyleşi etkinliği düzenlenir.

 

Sürdürülebilir Yaşam Kulübü için Danışman Öğretmen

Öğretmenlik Formasyonu ve Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) sahibi olan öğretmenlerimizi kulüp danışmanı olarak okulunuza atayabiliriz.

Sürdürülebilir Yaşam Kulübü için Müfredat

Ortaokul ve Lise öğrencileri için bir ders dışı etkinlik olarak tasarladığımız “Sürdürülebilir Yaşam Kulübü Müfredatı” vakfımız tarafından tasarlanmış olup, okul takviminize göre kişiselleştirilir.

 

Okulunuzun takvimine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebileceğimiz Okullar için Dönüşüm Danışmanlık sürecimiz aşağıdaki gibidir:

 

  1. Okul yönetiminiz ile tanıtım sunumumuzun paylaşıldığı tanışma toplantısı düzenlenir.

  2. Okulunuzun onayını takiben tüm okul paydaşlarının katılabileceği yüz yüze veya çevrimiçi bir sunum organize edilir. Bu sunumda vakıf ekibimiz tarafından doğayla ahenk içinde sürdürülebilir yaşama dönüşün önemi ve gerekliliği paylaşılır.

  3. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve mümkünse diğer tüm okul paydaşları ‘Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşam’a Giriş Eğitimi’ni (DAİSY) çevrimiçi olarak alır.

  4. DAİSY sonrasında eğitimimizi alan tüm okul paydaşlarının katılabileceği ve eğitimle ilgili sorularına yanıt bulabileceği çevrimiçi veya yüz yüze bir söyleşi organize edilir.

  5. Okulunuz, ortaokul ve/veya lise öğrencileri için “Sürdürülebilir Yaşam Kulübü”nü kurar.

  6. Okulunuz, “Sürdürülebilir Yaşam Kulübü”nün ileriki yıllarda devamlılığını sağlamak için bu etkinliğe öğretmen(ler) atar.

  7. Vakfımız, bu etkinliğe bir yıl danışmanlık yapacak bir öğretmen sağlar.

  8. Vakfımız, ‘Sürdürülebilir Yaşam Kulübü’ için okul öncesi, ilkokul ve ortaokul-lise için hazırladığı müfredatı/ları paylaşır.

KURUMLAR İÇİN BAHÇECİLİK HİZMETLERİ

KURUMLAR