top of page

Avrupa Yeşil Mutabakat

"1 dünyamız var fakat bu şekilde tüketmeye devam edersek 2050 yılının sonuna kadar 3 dünya kadar tüketmiş olacağız! " -Ursula V. D. Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı

Avrupa Birliği, Aralık 2019’da AB Komisyonu tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı (European Green New Deal) ile 2030’a kadar karbon salımını yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise net-sıfır karbon salım hedefine ulaşmayı hedefliyor.Avrupa Birliği’nin ‘Yeşil Mutabakat’ adını verdiği bu yeni büyüme stratejisi birçok sektör için “karbonsuz bir iş modeli” getirirken, üretimi ve tüketimi yeniden şekillendirecek.

Avrupa Yeşil Mutabakatı genel kapsamıyla gerek AB sınırları içerisinde yapılan faaliyetlerde gerekse AB sınırları içine sokulacak ürünlerde iklimi ve doğayı koruma şartını güdüyor. Bu karar ilk anda hemen uygulanabilecek boyuttan çok daha kapsamlı olduğundan bu uygulamaların parça parça kullanıma sokulması planlanıyor.


Avrupa Komisyonu, bu hedefe yönelik açıkladığı 1 trilyon Euro'luk bir yatırım planı ile bu dönüşümü finanse etmeyi planlıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, döngüsel üretim sistemlerinin gelişmesini destekleyecek yenilikler ön plana çıkmakta. AB ile olan ticaretimiz düşünüldüğünde, Türkiye açısından önemi büyük olan Avrupa Yeşil Mutabakat’ının anlaşılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.


Yeşil Mutabakat’ın üzerinde duracağı konular;


· İklim Değişikliği ile Mücadele

· Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji

· Temiz, döngüsel ekonomi için sanayi

· Enerji ve kaynak verimliliği sağlanmış binalar

· Sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik/ulaşım

· Tarladan Sofraya Tarım

· Ekosistem ve Biyoçeşitlilik

· Sıfır kirlilik, toksiklerden arınmış çevre

· Avrupa Araştırma Alt Yapılarına destek için bilginin güçlendirilmesi

· Vatandaşların sürdürülebilir ve iklim değişikliğinden arındırılmış bir Avrupa’ya geçiş için hazırlanması (bilgi, beceri)

· Uluslararası İşbirliği


Permatürk Vakfı hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele, Tarladan Sofraya tarım uygulamaları, ekosistem ve biyo çeşitlilik, toksinlerden arınmış çevre, vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirme ve uluslararası işbirliği alanlarında çalışmalarımıza başladık.(SKD) Sınırda Karbon Vergilendirmesi ne demek?

AB Yeşil Mutabakatı doğayı ya kirletmeden üretim yapılmasını ya da eğer doğa kirletiliyorsa bunun bedelinin ödenmesini şart koşuyor. Üretici firma eğer ürününü AB’ye ihraç etmek istiyorsa, gümrükte AB’ye o ürünü üretirken saldığı karbondioksidin vergisini vermek zorunda olacak. Zaman içinde ithalat yapan firmalar karbon salımlarını azaltmış olan üreticileri tercih edeceklerdir.


Sınırda Karbon Düzenlemesi altında karbonun ton fiyatı, güncel değeri olan 30 Euro ve SKD devreye girdiğinde ulaşması beklenen 50 Euro düzeyinde fiyatlandığında, Türkiye tarım sektörünü ihracatının maruz kalabileceği toplam karbon maliyetinin sırasıyla yaklaşık 90 milyon Euro ve 150 milyon Euro olabileceği öngörülüyor.


Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısında tanımlanan Tarladan Sofraya stratejisi gelecek 30 yıl içerisinde Avrupa Birliği’nin tarım ve gıda stratejisinin temelini oluşturuyor. Gıda üretimini, nakliyesini, dağıtımını, pazarlamasını ve tüketimini kapsayan gıda zincirinin, bağlı olduğu kara, tatlı su ve deniz ekosistemlerini koruyarak çevresel etkinin azaltılması komisyonun Tarladan Sofraya stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.


Bu kapsamda pestisitlerin kullanımının 2030’a kadar yüzde 50; gübre kullanımının yüzde 20; gübre kullanımı kaynaklı besin kaybının yüzde 50 azaltılması hedefleniyor.


2030’a kadar tarım arazilerinin en az yüzde 25’inin organik tarım yöntemleri kapsamında olması ve agro-ekolojik uygulamalarda önemli ölçüde artış hedefleniyor. Aynı zamanda zorunlu paket önü etiketlemesi doğrultusunda gıda ürünlerinin beslenme, iklim, çevresel ve sosyal yönlerini kapsayan sürdürülebilir bir gıda etiketleme çerçevesi de sunacak.Komisyon’un 2030 itibarıyla her türlü ambalaj ve paketlemenin biyolojik olarak çözünür ve bitki bazlı plastiklerden sağlanması yönünde uygulamaları teşvik edeceği ve tek kullanımlık plastiklere yaptırımlar getireceği vurgulanıyor.195 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page