top of page

Avrupa Yeşil Mutabakat

"1 dünyamız var fakat bu şekilde tüketmeye devam edersek 2050 yılının sonuna kadar 3 dünya kadar tüketmiş olacağız! " -Ursula V. D. Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı

Avrupa Birliği, Aralık 2019’da AB Komisyonu tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı (European Green New Deal) ile 2030’a kadar karbon salımını yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise net-sıfır karbon salım hedefine ulaşmayı hedefliyor.Avrupa Birliği’nin ‘Yeşil Mutabakat’ adını verdiği bu yeni büyüme stratejisi birçok sektör için “karbonsuz bir iş modeli” getirirken, üretimi ve tüketimi yeniden şekillendirecek.

Avrupa Yeşil Mutabakatı genel kapsamıyla gerek AB sınırları içerisinde yapılan faaliyetlerde gerekse AB sınırları içine sokulacak ürünlerde iklimi ve doğayı koruma şartını güdüyor. Bu karar ilk anda hemen uygulanabilecek boyuttan çok daha kapsamlı olduğundan bu uygulamaların parça parça kullanıma sokulması planlanıyor.