top of page
permaculture-garden.jpeg

Bahçe Tasarımı&Dönüşümü

OKULLAR DÖNÜŞÜYOR

Permatürk Vakfı, doğa ile ahenk içinde sürdürülebilir yaşama dönüşümde bahçeciliğin çoklu faydalarını gösterir ve örnek bahçeler kurar.

Balkonda, terasta, toprak olan hemen her alanda bahçeler kurulabilir. Balkonda bile bir kısım gıda üretilebilir. Covid salgınında ruhsal ve fiziksel sağlığın önemi daha da belirginleşti. Bahçecilik fiziksel ve ruhsal sağlığa iyi gelen, ev ekonomisine de katkıda bulunmanız için gerekli bilgi ve beceriler kazandıran, toprağın ve doğanın değerini

öğreten bir uğraştır.

Permatürk Vakfı herkesin bahçecilik yapmasını teşvik eder. Permatürk Vakfı, şehirlerde yerel yönetimlerle ve/veya firmalarla birlikte kurduğu topluluk bahçeleri ile bahçecilik yapmak isteyen yerel halkın bir araya gelerek, yardımlaşarak kendi doğal gıdalarını üretmelerini sağlar. Topluluk bahçelerinde* ayrıca ‘agroekolojik üretim’ anlatılır ve

teşvik edilir.

Bu örnek alanlar sayesinde mümkün olabildiğince çok kişiye ulaşarak, kendilerinin de bu tür çoklu faydalı çalışmalara girişimleri teşvik edilir ve Permatürk Vakfı’nın çevrimiçi veya canlı uygulamalı bahçecilik eğitimleri sonrasında talep edildiğinde bireylerin, okul, şirket ve kurumların bahçe tasarımları ve uygulamaları vakıf tarafından gerçekleştirilir.

*Topluluk bahçeleri, kentte atıl kalmış, işlevsiz bırakılmış veya kamusal alan işlevini gerektiği gibi yerine getirmeyen bir açık alanda, toplum tabanlı olarak kurulan ve sürdürülen bahçe girişimi ve etkinliklerini kapsar.

Gerçekleştirilmiş Projeler

KURUMLAR

Kurumunuz takvimine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebileceğimiz “Kurumlar için Dönüşüm Danışmanlık” sürecimiz aşağıdaki gibidir:

 

  1. Kurum yönetiminiz ile tanıtım sunumumuzun paylaşıldığı tanışma toplantısı düzenlenir.

  2. Kurumunuzun onayını takiben tüm kurum paydaşlarının katılabileceği yüz yüze veya çevrimiçi bir sunum organize edilir. Bu sunumda vakfımız tarafından doğayla ahenk içinde sürdürülebilir yaşama dönüşün önemi ve gerekliliği paylaşılır.

  3. Kurumunuzun mümkünse tüm paydaşları ‘Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşam’a Giriş Eğitimi’ni (DAİSY) çevrimiçi olarak alır.

bottom of page