top of page
permaculture-garden.jpeg

DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

Permatürk Vakfı, doğa ile ahenk içinde sürdürülebilir yaşama dönüşümde bahçeciliğin çoklu faydalarını gösterir ve örnek bahçeler kurar. 

Balkonda, terasta, toprak olan hemen her alanda bahçeler kurulabilir. Balkonda bile bir kısım gıda üretilebilir. Bahçecilik fiziksel ve ruhsal sağlığa iyi gelen, ev ekonomisine de katkıda bulunmanız için gerekli bilgi ve beceriler kazandıran, toprağın ve doğanın değerini öğreten bir uğraştır.

Permatürk Vakfı herkesin bahçecilik yapmasını teşvik eder. Permatürk Vakfı, şehirlerde yerel yönetimlerle ve/veya firmalarla birlikte kurduğu topluluk bahçeleri ile bahçecilik yapmak isteyen yerel halkın bir araya gelerek, yardımlaşarak kendi doğal gıdalarını üretmelerini sağlar. Topluluk bahçelerinde* ayrıca ‘agroekolojik üretim’ anlatılır ve teşvik edilir. 

Bu örnek alanlar sayesinde mümkün olabildiğince çok kişiye ulaşarak, kendilerinin de bu tür çoklu faydalı çalışmalara girişimleri teşvik edilir ve Permatürk Vakfı’nın çevrimiçi veya canlı uygulamalı bahçecilik eğitimleri sonrasında talep edildiğinde bireylerin, okul, şirket ve kurumların bahçe tasarımları ve uygulamaları projelendirilir.

*Topluluk bahçeleri, kentte atıl kalmış, işlevsiz bırakılmış veya kamusal alan işlevini gerektiği gibi yerine getirmeyen bir açık alanda, toplum tabanlı olarak kurulan ve sürdürülen bahçe girişimi ve etkinliklerini kapsar.

OKULLAR DÖNÜŞÜYOR
20191129_81aaefb7-d90f-4709-bd5a-761407a

OKULLARDA
DÖNÜŞÜM

 

Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Giriş Eğitimi

Asenkron olarak sunduğumuz bu eğitimde doğayla uyum içinde sürdürülebilir yaşama dönüşün engelleri, bireysel ve kitlesel çözümleri açıklanır. Bahçecilik ve Permakültür Prensipleri gibi uygulamaya yönelik bilgilerin de verildiği bu eğitimin süresi sekiz saattir. Eğitim bitiminde yüz yüze veya çevrimiçi bir söyleşi etkinliği düzenlenir.

 

Sürdürülebilir Yaşam Kulübü için Danışman Öğretmen

Öğretmenlik Formasyonu ve Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) sahibi olan öğretmenlerimizi kulüp danışmanı olarak okulunuza atayabiliriz.

Sürdürülebilir Yaşam Kulübü için Müfredat

Ortaokul ve Lise öğrencileri için bir ders dışı etkinlik olarak tasarladığımız “Sürdürülebilir Yaşam Kulübü Müfredatı” vakfımız tarafından tasarlanmış olup, okul takviminize göre kişiselleştirilir.

 

Okulunuzun takvimine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebileceğimiz Okullar için Dönüşüm Danışmanlık sürecimiz aşağıdaki gibidir:

 

 1. Okul yönetiminiz ile tanıtım sunumumuzun paylaşıldığı tanışma toplantısı düzenlenir.

 2. Okulunuzun onayını takiben tüm okul paydaşlarının katılabileceği yüz yüze veya çevrimiçi bir sunum organize edilir. Bu sunumda vakıf ekibimiz tarafından doğayla ahenk içinde sürdürülebilir yaşama dönüşün önemi ve gerekliliği paylaşılır.

 3. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve mümkünse diğer tüm okul paydaşları ‘Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşam’a Giriş Eğitimi’ni (DAİSY) çevrimiçi olarak alır.

 4. DAİSY sonrasında eğitimimizi alan tüm okul paydaşlarının katılabileceği ve eğitimle ilgili sorularına yanıt bulabileceği çevrimiçi veya yüz yüze bir söyleşi organize edilir.

 5. Okulunuz, ortaokul ve/veya lise öğrencileri için “Sürdürülebilir Yaşam Kulübü”nü kurar.

 6. Okulunuz, “Sürdürülebilir Yaşam Kulübü”nün ileriki yıllarda devamlılığını sağlamak için bu etkinliğe öğretmen(ler) atar.

 7. Vakfımız, bu etkinliğe bir yıl danışmanlık yapacak bir öğretmen sağlar.

 8. Vakfımız, ‘Sürdürülebilir Yaşam Kulübü’ için okul öncesi, ilkokul ve ortaokul-lise için hazırladığı müfredatı/ları paylaşır.

KURUMLAR

KURUMLARDA DÖNÜŞÜM

Kurumunuz takvimine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebileceğimiz “Kurumlar için Dönüşüm Danışmanlık” sürecimiz aşağıdaki gibidir:

 

 1. Kurum yönetiminiz ile tanıtım sunumumuzun paylaşıldığı tanışma toplantısı düzenlenir.

 2. Kurumunuzun onayını takiben tüm kurum paydaşlarının katılabileceği yüz yüze veya çevrimiçi bir sunum organize edilir. Bu sunumda vakfımız tarafından doğayla ahenk içinde sürdürülebilir yaşama dönüşün önemi ve gerekliliği paylaşılır.

 3. Kurumunuzun mümkünse tüm paydaşları ‘Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşam’a Giriş Eğitimi’ni (DAİSY)* çevrimiçi olarak alır.

 

*Doğayla Ahenk İçinde Sürdürülebilir Yaşama Giriş Eğitimi

 

Asenkron olarak sunduğumuz bu eğitimde doğayla uyum içinde sürdürülebilir yaşama dönüşün engelleri, bireysel ve kitlesel çözümleri açıklanır. Bahçecilik ve Permakültür Prensipleri gibi uygulamaya yönelik bilgilerin de verildiği bu eğitimin süresi sekiz saattir. Eğitim bitiminde yüz yüze veya çevrimiçi bir söyleşi etkinliği düzenlenir.

 

 1. DAİSY Giriş Eğitimi’ni alan tüm kurum paydaşlarının katılabileceği ve eğitimle ilgili sorularına yanıt bulabileceği çevrimiçi veya yüz yüze bir söyleşi organize edilir.

 

 1. Kurumunuz veya fabrikanızın balkon, bahçe ve teraslarına bahçe tasarımı yapılır. Bahçecilik hizmet sürecimizi detaylı incelemek için tıklayınız.

BALKON/BAHÇE

BALKON VE BAHÇELERDE DÖNÜŞÜM