top of page
Permakültür Nedir?

Permakültür, insan yerleşimlerini doğada bulunan ilkeler ve sürdürebilirlik fikrine göre tasarlamayı amaçlayan bir sistemdir.

Image by Zoe Schaeffer

İlk olarak Avustralyalı Bill Mollison ve David Holmgren 1974 yılında bu sistemi geliştirmişler ve kalıcı tarım (permanent agriculture) sözcüklerini birleştirerek permakültür adını vermişlerdir. Permakültür botanik, biyoloji, tarım, bahçecilik, coğrafya, antropoloji, mimari, ekonomi, finans, enerji gibi pek çok disiplini içinde barındıran bir sistemdir.

 

Amaç şehir ve köylerde ihtiyaçlarını karşılayan, çevresini sömürmeyen ve kirletmeyen, dolayısıyla uzun vadede sürdürülebilir, ekolojik olarak sağlıklı ve ekonomik olarak uygulanabilir sistemler yaratmaktır. Mümkün olan en küçük alanı dahi kullanarak arazinin ve yapıların karakteristiğini, bitki ve hayvanların doğal özellikleriyle bir araya getirir.

 

Permakültür kısaca doğaya rağmen değil, doğayla birlikte çalışmanın felsefesidir. Uzun süren düşünceli bir gözlemle bitkilerle hayvanların tüm işlevlerini göz önünde bulundurur.

Permakültür 3 bölümden oluşan bir etik anlayışını benimser:


1.Dünyaya özen göstermek; canlı ve cansız tüm varlıklara özen göstermek. Bu düşünce zararsız ve iyileştirici faaliyetleri, aktif koruyuculuğu, kaynakların tutumlu şekilde kullanılmasını ve geçimini doğru şeklide sağlamayı içerir.


2.İnsana özen göstermek; Böylece gıda ve barınma, eğitim, iş ve keyifli insan ilişkilerine olan ihtiyaç giderilmiş olur. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek, dünyaya zarar veren yıkıcı eylemlerde de bulunmamıza gerek kalmaz.


3.Artanı vakfetmek; Zaman, para ve enerji fazlasını bu amaçlar için kullanmak.

Permakültür etiği, çevresel, topluluksal, ekonomik ve toplumsal sistemlerin bütün özelliklerini kapsar. Tercih etmemiz gereken şey rekabet değil, iş birliğidir.

Image by Filip Urban
Screen Shot 2022-02-26 at 16.25.21.png
Image by Annie Spratt

Dünyaya özen gösterme etiğini kendi yaşamımızda nasıl uygulayabiliriz?


-Planlarınıza sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde yapın. Eylemlerin uzun vadeli sonuçlarını göz önünde bulundurun.


-Arazinizde mümkünse yerel ya da faydalı olduğu bilinen doğal türleri kullanın.


-Mümkün olan en küçük toprak parçasını işleyin.


-Bir arazide farklı ürünleri bir arada yetiştirin.


-Toplam ürün getirisini artırın.


-Enerjiyi saklamak ve dönüştürmek için düşük enerjili ve çevresel (güneş, rüzgar, su) ve biyolojik  (bitki, hayvan) sistemlerini kullanın.


-Gıda yetiştiriciliğini şehirlerde yeniden başlatın.


-İnsanları kendine yeterlilik ve topluluk sorumluluğu konusunda teşvik edin.


-Yeniden ağaçlandırma yaparak toprağa verimliliğini yeniden kazandırın.


-Her şeyi yeteri kadar kullanın ve tüm atıkları geri dönüştürün.


-Sorunları değil, çözümleri görün.

bottom of page