top of page

ÇÖPTEN OLMAYANI ÇIKARMAYA YARDIMCI: BOKASHİ UYGULAMASI


Doğa çöp çıkarmaz!


Atık varsa döngüsel süreçte yer bularak dönüşür.


Bugün için mutfaklarımızda doğadan elde ettiğimiz ürünlerin kullanmadığımız birçok kısmı, başka biçimlerde değerlendirilmeye açıktır. Değerlendirmeye dahil olamayan kısımlar, bazı değerlendirmenin ardından arta kalan ürünler ve tüketil(e)meyen ama bozulmamış yemekler ıslak atıktır, yani organik atık.


Bugün Türkiye’deki çöplerin %60’lık kısmını bu ıslak atıklar oluşturur. Oysaki bu atıklar kompost uygulamaları ile toprağın çoğalmasına ve verimlileştirilmesine katkı sunarak çöpten çıkarılabilir. Bu sayede çöp çıkarma oranı azaldığı gibi gıda atıklarının neden olduğu olumsuz sonuçların da önüne geçilebilir.


Bu yazıda, kompost uygulamalarından biri olan Bokashi yöntemini açıklamaya ve uygulama basamaklarını adımlamaya çalışacağım.

‘Bokashi’ sözcüğü Japonca ‘Fermante organik madde’ anlamına gelen bir kelime ve Uzak Doğu’da toprağı güçlendirmek için yüzyıllardır geleneksel olarak kullan