top of page

Dünya Yaban Hayatı Günü

Dünya Yaban Hayatı Günü; yaban hayatının özgün değerleri ve etrafında örülü yaşam ağının sürdürülebilir kalkınmaya ve insanların refahına sağladığı katkıya dikkat çekmek için her yıl 3 Mart'ta kutlanıyor.

Vahşi yaşam veya yaban hayatı evcilleştirilmemiş hayvan türlerini ifade etmektedir. Yaban hayatı her tarafta karşımıza çıkmaktadır; çöller, ormanlar, yağmur ormanları, ovalar, otlaklar ve hatta şehrin direk içinde.


Yaban hayatının vahşi olduğu düşünülse de aralarında arasında inanılmaz bir denge bulunmaktadır. Biz insanlar tarafından müdahale edilmemiş halinde bütün canlılar uyum içinde yaşamaya devam etmektedirler.


Doğada, hayvan ve bitkiler hayatta kalmak için birbiri ile sıkı sıkıya bağlantılıdır.