top of page

Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi Öğrencileri Toprakla Buluşturuyor

Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi, istendikten sonra neler yapılabileceğine ve böyle projelerin ne kadar güzel gelişebileceğine de örnektir.


Okullar ve gençlerle birlikte çalışmalarımız yepyeni meyveler veriyor. 2015 yılında İstanbul'da 10+ okulda permakültür kulüpleri ve bahçelerin kurulmasına başlamıştık. Öğrenci ve hocaları kendi bahçelerini kurduktan sonra bu tür çok faydalı ve sosyal içerikli projeleri geliştirmek ve yerele yaymak istediler. Yerel belediyelerle ortak çalışmalara giriştiler. Bunların başarılı olanlarından biri 'Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi Projesi' oldu.