top of page

Tanıştığımıza memnun olduk: EzraTuba

Dünyamız bugüne kadar geçen yüz milyonlarca yıl içinde 5 kez kitlesel, toplu yok oluş yaşadı. Bu yok oluşlar, o sırada varolan ve milyonlarca yılda gelişip oluşmuş hayatı, küresel bir ekosistem olarak tümüyle çökerterek yeni bir “sıfır noktası”na düşürmüş, her seferinde küresel felaket ve toplu yok oluştan sağ kurtulan küçük bir azınlık, gezegen üzerinde yaşamı yeniden kurmuştur.


Bugün gezegenimiz yeni bir toplu yok oluş krizi içinde. Üstelik bu kriz daha öncekilerden çok farklı: Ne büyük bir tektonik ne volkanik felaket, ne de bir göktaşı yaratmıyor bu toplu yok oluş riskini. Bu kez bu riskin mimarı ve tek sorumlusu İNSAN.Geri dönülmez kırmızı çizgilere sadece bir kaç yıl kalmışken, biz de EzraTuba olarak kendi alanımızda odak noktamızı GEZEGENİMİZİ KURTARMA hedefine kitledik. EzraTuba, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ana başlığına işte bu olağanüstü şartlara bir temel çare yaratma, çözüme katkıda bulunma gayreti çerçevesinde ve bu vurgu ile bakmaktadır.