top of page

Tanıştığımıza memnun olduk: EzraTuba

Dünyamız bugüne kadar geçen yüz milyonlarca yıl içinde 5 kez kitlesel, toplu yok oluş yaşadı. Bu yok oluşlar, o sırada varolan ve milyonlarca yılda gelişip oluşmuş hayatı, küresel bir ekosistem olarak tümüyle çökerterek yeni bir “sıfır noktası”na düşürmüş, her seferinde küresel felaket ve toplu yok oluştan sağ kurtulan küçük bir azınlık, gezegen üzerinde yaşamı yeniden kurmuştur.


Bugün gezegenimiz yeni bir toplu yok oluş krizi içinde. Üstelik bu kriz daha öncekilerden çok farklı: Ne büyük bir tektonik ne volkanik felaket, ne de bir göktaşı yaratmıyor bu toplu yok oluş riskini. Bu kez bu riskin mimarı ve tek sorumlusu İNSAN.Geri dönülmez kırmızı çizgilere sadece bir kaç yıl kalmışken, biz de EzraTuba olarak kendi alanımızda odak noktamızı GEZEGENİMİZİ KURTARMA hedefine kitledik. EzraTuba, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ana başlığına işte bu olağanüstü şartlara bir temel çare yaratma, çözüme katkıda bulunma gayreti çerçevesinde ve bu vurgu ile bakmaktadır.


EzraTuba olarak bu sürece bundan yıllar önce yönelmeye başladık. Ancak, geldiğimiz noktada çok daha kesin önlemler, çareler ve çözümler üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu büyük küresel bir uyanış ve bir ortak, koordineli eylem alanıdır. İnsanlık bu ölçekte ve bu vahamette bir krizi ancak tüm gücünü örgütlü ve bilinçli bir biçimde seferber ederek engelleyebilir.


EzraTuba da bu anlayış ve inançla, kendisi gibi düşünen ve eylemli olarak bu çözümün gerçekleştirilmesine aktif katkıda bulunacak tüm kurumlar, birimler ve bireylerle büyük ittifaklar oluşturma arayışına girmiş, bu konuda yapısal dönüşüm yaratacak adımlar atmıştır.


EzraTuba bugün (Proje Kod Adı) IMPACT adlı bir Sürdürülebilirlik Kılavuzu çevresinde, bir Ortak Eylem Platformunun içinde diğer müttefik ve paydaşlarla birlikte yer almıştır.


Sürdürülebilirlik kavramı da diğer birçok popülerleşen kavram gibi yaygınlaştıkça özgül ağırlığını, sağaltıcı etkisini yitirme tehlikesi ile karşı karşıyadır: çıkarları günümüzün problemli (ve küresel krizin en büyük itici gücü olan) dünya ekonomik sisteminin sürdürülmesinden yana olan dev endüstriyel gruplar, kendi “günahları”nı örtbas etmek, sorumluluklarını gizlemek için özüne yabancılaştırılmış bir sahte-sürdürülebilirlik kavramını yaygınlaştırma çabası içinde olup, bu amaçla milyarlarca dolar harcamakta, taraflı bir medya ve güçlü lobiler yoluyla bilinçleri bulandırmaya, hastalıklı sistemi korumaya ömrünü uzatmaya çalışmaktadırlar. Bu çabalara karşı şirket ve girişimlerin tek tek ya da bireysel olarak başarı kazanması olanaksızdır.


Çözüm “DÖNGÜSEL EKONOMİ” ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ilkelerini yükselten, aydınlanmış ve aydınlatan, bu bilincin ışığını en geniş müttefik ve paydaş çevre ve çeperlerine yayan bir yolda yürümeyi seçmektir. Biz böyle inanıyor, böyle yapıyoruz.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MODA TASARIMI

Moda Tasarımı ve sıkı sıkıya ilişkide olduğu tekstil endüstrisi, sürdürülebilirlik çabaları ve döngüsel ekonomi içinde varolmaya başlama konularında hızlı çözümler üretmek, adımlar atmak zorundadır.

EzraTuba olarak tasarım faaliyetimizi ve üretim iklimimizi bu hedefe odaklıyoruz.


Teknolojik ve nanoteknolojik icat, buluş ve çözümlerin de bu büyük çaba içinde çok önemli yeri olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, örneğin GRAPHENE gibi çağ dönüştürücü materyallerle çalışıyor, bu nanoteknoloji harikasının çeşitli moda ve tekstil ürünlerinde içinde bulunduğumuz iklim krizinin yarattığı sorunlara karşı çözümler yaratabilmek amacıyla kullanılması için çaba harcıyoruz. Grafen, dayanıklılığı, elektrik iletken özellikleri, anti-viral ve anti-bakteriyel özellikleri ile günümüzün hızla değişen ve sertleşen dış ortam koşullarına karşı hayat kurtarıcı ve koruyucu tasarımlar yapmamıza olanak veriyor.Bunun dışında tasarım süreçlerimizi sürdürülebilirlik ilke ve yönergelerine göre yeniden düzenliyor, kullandığımız tüm ürünlerin karbon ayak izine, su tüketim endekslerine (water footprint), insana saygılı çalışma koşullarında üretilip üretilmediğine özel bir dikkatle bakıyoruz. Bu konularda “bilime dayalı” metrik ölçüm ve kontrolleri ve döngüsel ekonominin tüm etik değerlerini şeffaflık içinde uygulamaya kararlıyız.


Moda Tasarımı bir bilinç taşıyıcı ortamdır. EzraTuba bu ortamı sürdürülebilirlik ışığı ile aydınlatmaya kararlıdır. İnanıyoruz: Hep birlikte güzel gezegenimizi mutlaka kurtaracağız.


EzraTuba


37 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page