top of page

Dönüm Hattı (Keyline) Tasarımı

Dönüm Hattı (Keyline) tasarımı, 1940'lı yıllarda Avustralya'da süren kuraklık sonucunda Avustralyalı çiftçi ve mühendis P. A. Yeomans tarafından 1950’li yıllarda ortaya çıkarılan çeşitli ortamlarda ve iklimlerde sürdürülebilir bir tarım yaratmaya yönelik bütüncül yönetim ve permakültür tasarımı ile entegre bir tasarım sistemidir. Bir arazi parçasının su kaynaklarının faydalı kullanımını maksimize eden bu peyzaj tekniğinde "Dönüm Hattı" yoldaki suyun doğal akışıyla ilgili belirli bir topografik özelliği ifade eder. Dönüm Hattı tasarımı, su kaynaklarının kullanımını optimize etmek için kırsal ve kentsel peyzajları geliştirmeye yönelik bir ilke ve teknikler sistemidir.


(fotoğraf: http://crkeyline.ca/what-is-keyline-design/)
Nevellan, 1950'lerde P.A. Yeoman’ın NSW Avustralya'da Dönüm Hattı tasarımı ile geliştirdiği çiftlik

Yeomans, yağış akışını kontrol etmek ve dalgalı arazinin teraslamaya gerek kalmadan yaygın olarak "vahşi sel" olarak adlandırılan taşkını tam kontrollü sulamaya dönüştürmeyi sağlamak için güçlendirilmiş bir kontur yırtma sistemi olarak tanımladığı Dönüm Hattı tasarımı üzerine ilk kitabını 1954 yılında yayınladı. Bunun dışında The Keyline Plan, The Challenge of Landscape, Water For Every Farm ve The City Forest adlı kitaplarında Dönüm Hattı tasarımını nasıl icat ettiğini ve geliştirdiğini detaylıca anlatmıştır.