top of page

Bina ve Şehirlerde Yağmur Suyu Hasadı

Su hasadı, en basit haliyle suyun yağışlı dönemlerde yüzey ya da yüzey-altından uygun tekniklerle toplanarak kuru (yağışsız) dönemlerde kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Su hasadı yöntemi ile yağmur suyu doğru kullanıldığında erozyonun önlenmesine, taşkın kontrolüne de yardımcı olmaktadır. Toprak su rezervleri etkin kullanılmakta, dolayısıyla yüzey akışının azaltılması/önlenmesi sebebiyle buharlaşma ile su kaybı önlenmektedir.


Yağmur suyu hasadını bölgesel ve bina içi yağmur suyu yönetimi olarak ele alabiliriz.

Yağmur Suyu Hasadı Modeli aşağıdaki şekillerde yapılabilir:


Yağmur yağarken suyun biriktirilmesi; yağış sularının uygun mevsimlerde toplanıp, gereksinim duyulduğu zamanlarda kullanılması yöntemidir. Bu yöntemle yağış süresince çatı ve yüzeylerden akan su havuz ve kuyularda biriktirilir. Toplanılan sular tarımsal ve evsel olarak kullanılır.