top of page

Modada İleri Dönüşüm

Giysilerimizin iklim krizi ile olan ilişkisi konusunda birçok farklı konuya değinirken moda endüstrisine tasarımcı, üretici ve ürünleri kullananlar şeklinde sistem olarak baktığımızda farklı çözüm olasılıkları ve yeni iş modelleri de düşünmeye başlayabiliriz.


Çok kez paylaştığımız önemli bir bilgiyi tekrar ederek başlayacağım:

Senede üretilen yaklaşık 150 milyar giysinin %30’u mağazalara girmeden atık oluyor; ayrıca 2000 yılından itibaren kıyafet üretimi iki katına çıkarken kullanım sıklığı yarı yarıya indi ve haklısınız, burada sanki matematiksel bir sorun var. Sorun aslında giysilerimiz ile kurduğumuz ilişkinin özellikle son 20 yılda kullan-at gibi bir model üzerinde gelişmiş olması.


Çoğu giysi aslında eskidiği için değil, trend dışı kaldığı, kirlendiği, bir kez kullanıldıktan sonra beğenilmediği, yırtıldığı için atık olarak görülüyor. Bu giysilere yeni bir yaşam kazandırmak döngüsel moda sistemine geçişin adımlarından bir tanesi.