top of page

Neden endüstriyel tarım değil? - 1

Toprak; nüfus artışı, aşırı suni gübre kullanımı ve yoğun üretim dolayısıyla fazlasıyla yorulmuş durumda. Endüstriyel tarımın bugünkü şekliyle sürdürülmesi orta vadede pek mümkün görünmüyor.


Baştan söyleyeyim okuyacaklarınızın önemli bir kısmı hoşunuza gitmeyebilir, çünkü gelecekteki yaşam bizler açısından önemli sistem değişikliklerini getiriyor. Bu sistem değişiklikleri de çoğumuzun yaşantı biçimine dokunacağından itirazlar olabilir ama sürdürülebilir bir yaşam istiyorsak bu noktalara dikkat etmemiz gerekecek.


Öncelikle unutmamamız gereken unsur yerleşik yaşam ve tarıma başladığımız zamanla günümüz arasında yaşam koşullarımızın değişmiş olduğu ve yakın gelecekte de çok daha hızlı değişeceğidir. Tarıma ilk başladığımız dönemde hepimiz ürünü aldığımız böl