top of page

Orman Yangını Gibi Tehditlere Karşı Permakültür Tasarımı

Permakültür, doğa ile ahenk içinde, sürdürülebilir yaşam alanları tasarımıdır.


Bütüncül bir tasarımdır ve öncelikle yaşam alanı kurulacak arazinin ve yakın çevresinin yerel bilgileri toplanır. Yerel doğanın işleyişleri araştırılır çünkü doğaya karşı değil, doğa ile birlikte çalışmak ve çözümler üretebilmek gerekir. Toprak yapısı, bitki örtüsü, yerel iklimi, su ve enerji kaynakları, arazi ve çevresindeki imkanlar/fırsatlar ve ayrıca araziye gelebilecek tehditler araştırılır. Bütün bu bilgiler ışığında permakültür tasarımı başlar.


İlk adım ‘Mıntıka ve Dilim A