top of page

Dünya Sulak Alanlar Günü

Türkiye'nin de taraf olduğu Ramsar Sözleşmesindeki sulak alanlar;

  • Doğal ya da yapay,

  • Sürekli ya da mevsimsel,

  • Tatlı, acı ya da tuzlu,

  • Durgun ya da akan

  • Su kütleleri, bataklıklar, turbalıklar ve

  • Gelgitin çekilmiş anında derinliği altı metreyi aşmayan deniz suları olarak belirtilmektedir.

Haliç, akarsu deltası, kıyı lagünü, göl, bataklık ve vaha, tuzcul bataklık, doğal ya da suni tuzlalar ve baraj gölleri sulak alanlar olarak tanımlanır.

Sulak alanlar;

1- Seli bünyesindeki organik maddeler sayesinde tutar.

2- Yeraltı suyu depolarını doldurur. (Yeraltı sularındaki aşırı boşalma zeminde çökmelere, hatta depremlere neden olabilmektedir)

3- Su geçişini yavaşlatarak sularla taşınan besin ve sedimanların birikmesini sağlar. (Bu nedenle deltalar ve taşkın alanları en verimli tarım arazileridir)

4- Karbon deposu olarak çalışırlar.

5- Doğal a