top of page

Dünya Sulak Alanlar Günü

Türkiye'nin de taraf olduğu Ramsar Sözleşmesindeki sulak alanlar;

  • Doğal ya da yapay,

  • Sürekli ya da mevsimsel,

  • Tatlı, acı ya da tuzlu,

  • Durgun ya da akan

  • Su kütleleri, bataklıklar, turbalıklar ve

  • Gelgitin çekilmiş anında derinliği altı metreyi aşmayan deniz suları olarak belirtilmektedir.

Haliç, akarsu deltası, kıyı lagünü, göl, bataklık ve vaha, tuzcul bataklık, doğal ya da suni tuzlalar ve baraj gölleri sulak alanlar olarak tanımlanır.

Sulak alanlar;

1- Seli bünyesindeki organik maddeler sayesinde tutar.

2- Yeraltı suyu depolarını doldurur. (Yeraltı sularındaki aşırı boşalma zeminde çökmelere, hatta depremlere neden olabilmektedir)

3- Su geçişini yavaşlatarak sularla taşınan besin ve sedimanların birikmesini sağlar. (Bu nedenle deltalar ve taşkın alanları en verimli tarım arazileridir)

4- Karbon deposu olarak çalışırlar.

5- Doğal arıtma sistemleri olarak çalışırlar ve enerji harcamazlar.İklim kontrolü için de önemli olan sulak alanların arazi kazanmak üzere kurutulmasına engel olmalıyız ve önemine dikkat çekmeliyiz.


Yağmur ormanlarından sonra biyolojik olarak en üretken ekosistemler olan sulak alanlar, gerek ekolojik dengenin sağlanmasında, gerekse biyolojik çeşitliliğin korunmasında büyük önem taşımalarının yanı sıra yöre ve ülke ekonomisine çok büyük katkıları olan ekosistemlerdir.

Suyu depolama, balık, saz gibi su ürünlerini barındırma, sel ve taşkınları önleme, havzadaki su rejimini düzenleme, azot fosfor gibi besin tuzlarını alıkoyarak filtre görevi görmeleri sebepleri ile büyük önemlere sahiptirler.


Türkiye’de Sulak Alanlar

Türkiye yarı kurak iklim kuşağında yer almakta olup, kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı yaklaşık olarak 1.519 m3 civarında olup, su zengini bir ülke değildir.


Türkiye İstatistik Kurumu 2030 yılı için nüfusumuzu 100 milyon olarak öngördüğü dikkate alınırsa 2030 yılında bu rakamın 1.120 m3/yıl civarında olacağı hesaplanmaktadır.


Bu sebeple Türkiye’nin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakabilmesi için kaynakların çok iyi korunup, akıllıca kullanılması gerekmektedir.


Daha fazla bilgi için:


12 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page