top of page

Tanışalım: Ekofil Yayınları

Tanıştığımıza çok memnun olduk!


Ekofil, topluluk destekli bir yayıncılık modeli tasarlamak, uygulamak ve geliştirmek için bir araya gelmiş, gezegenin ve insanlığın selametini önemseyen yazar, çizer, çevirmen, editör ve okurlardan oluşan bir girişim. Ekofil Yunanca oiko (ev) ve phile (sever) kelimelerinden türetilmiş bir terim. “Ev” ile kastedilen, şimdilik tek evimiz olan dünya gezegeni. Ekofil, evimiz ve üzerindeki tüm varlıkların iyiliğini gözettiği müddetçe her konu ve alanda yayın yapmayı amaçlıyor.2017’den bu yana faaliyet gösteren Ekofil Yayınları topluluk destekli modeli ile iki kitap yayınladı. İlk kitap Tracy Maria Lord’un uzun yıllar süren deneyimlerini ve araştırmalarını derleyerek yazdığı “Balkonlarda ve Küçük Bahçelerde Tohum Alma ve Saklama El Kitabı” kitabı hızla tükendi ve kitabın güncellenmiş ikinci baskısı hazırlanmakta. Yayınevinin ikinci kitabı ise David George Haskell’in akademik çalışmalarını, gözlemlerini ve belli bir bölgenin ekosistemine ait yaşam deneyimini, canlılarını ve aralarındaki bağlantıları ortaya koyarak edebi ve öğretici bir dille kaleme aldığı, Pulitzer finalisti ve çeşitli bilim ve edebiyat ödüllerine layık görülmüş, 12 dile çevrilmiş “Saklı Orman” kitabı oldu.


Topluluk destekli işlere, güvence ve dayanışma temelli modellere tarım alanında, gıda toplulukları aracılığı ile son yıllarda üreticiyle doğrudan kurulan bağlardan aşina olmaya başladık. Ekofil bu modeli yayıncılık alanına taşıyor. Kısaca değinecek olursak, Ekofil’in kitaplarının üretim maliyetleri topluluk üyelerinin ön sipariş ve askıda kitap siparişleri ile karşılanıyor. Kâr amacı güdülmeyen modelde öncelikle üretim, tanıtım ve dağıtımda verilen emeğin en adil şekilde karşılanması hedefleniyor. Kitaptan elde edilen gelirin bir kısmı sonraki kitaba can suyu oluyor ve modelin sürdürülebilirliği için gereken maliyetlerin karşılanmasında kullanılıyor. Böylelikle mali açıdan da kendini sürekli besleyen, des